Website Disclaimer

Aansprakelijkheid KASPI
KASPI spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op de Websites zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. KASPI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van de Websites, uit de onbereikbaarheid van de Websites, uit de toelevering van via de Websites
gevraagde diensten, uit bijdragen die door derden op de Website zijn geplaatst of uit het afgaan op informatie die op de Websites wordt verstrekt. KASPI is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar sites van derden en informatie die op deze sites te vinden is.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle eigendomsrechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) op al het materiaal inclusief maar niet beperkt tot alle teksten, foto's, beelden, geluiden, formats, merken en programmatuur van de Websites zijn voorbehouden aan KASPI en/of haar licentiegevers. Voor elke openbaarmaking / verveelvoudiging van (delen van) de Websites is vooraf schriftelijke toestemming van KASPI vereist.

Cookies
Om de Websites zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de Gebruikers' voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende Gebruikers van de Websites verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte Websites automatisch op de computer van de Gebruikers worden geplaatst. Het gebruik van cookies kan via de instellingen van de browser op de computer uitgeschakeld worden.

Rechtskeuze
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door KASPI aangepast worden. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Provided by: